ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Salmeterol ๒๕ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Evohaler ๑๒๐ doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)