ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Fluticasone Propionate ๒๕๐ mcg และ Salmeterol ๕๐ mcg/dose Accuhaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)