ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Isophane human Insulin ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml for penfill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)