ลงพื้นที่ วัดด้ามพร้า เขตพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก พร้อมถวายความรู้แก่พระภิกษุ ถวายยากันยุง และรณรงค์การป้องกัน โดยยึดหลัก 3 เก็บ

ลงพื้นที่ วัดด้ามพร้า เขตพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก พร้อมถวายความรู้แก่พระภิกษุ ถวายยากันยุง และรณรงค์การป้องกัน โดยยึดหลัก 3 เก็บ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ ลงพื้นที่ วัดด้ามพร้า เขตพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก พร้อมถวายความรู้แก่พระภิกษุ ถวายยากันยุง และรณรงค์การป้องกัน โดยยึดหลัก 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นยุงและเจ้าหน้าที่ จาก นางกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ นายชัชชาย เพชรพิมพ์ ผอ.รพ.สต.ด้ามพร้า และอาสาสมัครสาธารณสุข ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย