ร่วมอบรม IPD Paperless ระบบการจัดการ การรักษาผู้ป่วยใน อัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย แทนการจัดเก็บข้อมูล แบบกระดาษ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ร่วมอบรม IPD Paperless ระบบการจัดการ การรักษาผู้ป่วยใน อัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย แทนการจัดเก็บข้อมูล แบบกระดาษ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นายแพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการฯ นำทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมอบรม IPD Paperless ระบบการจัดการ การรักษาผู้ป่วยใน อัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย แทนการจัดเก็บข้อมูล แบบกระดาษ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ทีมสหสาขาวิชาชีพจำนวน 50 ท่าน อบรม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ชั้น ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ