พระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก จากวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับในวาระโอกาส (อบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2

พระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก จากวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับในวาระโอกาส (อบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับความเมตตาจาก พระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก จากวัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับในวาระโอกาส (อบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 พระภิกษุจำนวน 20 รูป ฆราวาส 1 คน ฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม 66 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ