นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมรับ วัคซีน Influenza 4 สายพันธุ์

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ร่วมรับ วัคซีน Influenza 4 สายพันธุ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับ วัคซีน Influenza 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1. 2.ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2. 3. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria. 4. ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 70 ถึง 90%

ข่าวโดย : วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ