ขอขอบคุณ ครอบครัว ตั้งกิจสิริ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่อง Infusion pump, เครื่อง Radiant warmer เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้วแบบเคลื่อนที่ และเงินสดจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ

ขอขอบคุณ ครอบครัว ตั้งกิจสิริ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่อง Infusion pump, เครื่อง Radiant warmer เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้วแบบเคลื่อนที่ และเงินสดจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ขอขอบคุณ ครอบครัว ตั้งกิจสิริ

ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่อง Infusion pump ,เครื่อง Radiant warmer เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้วแบบเคลื่อนที่ และเงินสดจำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ ทั้งนี้นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยด้วยบุคลากร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย