ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่ออุทิศส่วนกุศล คุณปิยพร พรหมนนท์