เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในรายการพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในรายการพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดทำรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจ อันเนื่องจากการสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 22.05-24.05 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ,ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (TGN) และสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมเกียรติ (WBTV) โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และนายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในรายการพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้รายการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ