เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เป็นประธานประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ