ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)  0.9 % Sodium Chloride 100 mL for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)