รับมอบเงินบริจาค สมทบทุน กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุน กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

มอบเงินบริจาค สมทบทุน กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ จำนวน 58,000 บาท โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับมอบเงินบริจาค และได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย