พิธีเปิดโครงการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก อ.พิบูลมังสาหาร

พิธีเปิดโครงการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก อ.พิบูลมังสาหาร

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณมอบหมาย แพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวถวายรายงานการจัดโครงการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.) โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร เจ้าอาวาสวัดสวนสวรรค์ กล่าวสัมโมทนียกทา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ พรหมศรี ปลัดอาวุโสอำเภอพิบูลมังสาหาร นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายชาครินต์ บุญช่วย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักพระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีเปิด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาวัดสวนสวรรค์ อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง