อนุโมทนา คุณประพล คุณเปรมพิชานันท์ ฐานะโชติพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ที.แมน ฟาร์มา ซูติคอล จำกัด มีจิตอันเป็นกุศล ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุน กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

อนุโมทนา คุณประพล คุณเปรมพิชานันท์ ฐานะโชติพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ที.แมน ฟาร์มา ซูติคอล จำกัด มีจิตอันเป็นกุศล ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุน กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566

อนุโมทนา คุณประพล คุณเปรมพิชานันท์ ฐานะโชติพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ที.แมน ฟาร์มา ซูติคอล จำกัด มีจิตอันเป็นกุศล ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุน กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นจำนวนเงิน 504,090 บาท โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะผู้บริหาร บุคลากร ขออนุโมทนาสาธุบุญในครั้ง

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ธีระภัทร ใจภักดี