โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นระดับภาค ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเวทีการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นระดับภาค ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเวทีการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นระดับภาค ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วย บุคลากร เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ในเวทีการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ธีระภัทร ใจภักดี