ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ นำคณะกรรมการบริหาร บุคลากร ออกกำลังกาย ก่อนเปิดประชุม มอบนโยบาย ร่วมรับฟัง ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้เกียรติมอบใบประกาศคนดีศรีองค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ให้แก่บุคลากร จำนวน 22 ท่าน ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย