ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566

ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำบุคลากร โรงพยาบาล ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย