คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ( ประเมินไขว้) ติดตามผลการดำเนินการจัดระบบบริการคุณภาพการพยาบาล ทั้งด้านปัญหา วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ( ประเมินไขว้) ติดตามผลการดำเนินการจัดระบบบริการคุณภาพการพยาบาล ทั้งด้านปัญหา วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ( ประเมินไขว้ ) เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดระบบบริการคุณภาพการพยาบาล ทั้งด้านปัญหา วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ โดย แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ