กราบนมัสการพระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมให้กำลังใจพระคิลานุปัฏฐากวัดเก่าบ่อ รุ่นที่ 2 อบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรการดูแลพระสงฆ์สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตลอดจนวาระสุดท้าย

กราบนมัสการพระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมให้กำลังใจพระคิลานุปัฏฐากวัดเก่าบ่อ รุ่นที่ 2 อบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรการดูแลพระสงฆ์สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตลอดจนวาระสุดท้าย

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กราบนมัสการพระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมให้กำลังใจพระคิลานุปัฏฐากวัดเก่าบ่อ รุ่นที่ 2 จำนวน 22 รูป ที่กำลังอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรการดูแลพระสงฆ์สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตลอดจนวาระสุดท้าย ( โดยทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ) ฝึกภาคปฏิบัติ ณ รพ. ๕๐ พรรษาฯ ในวันที่ 10-21 กรกฎาคม 2566 พร้อมเยี่ยมชมห้องปฐมพยาบาล และอาคารอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาะติดเตียง และสูงอายุ

ข่าว/ภาพ วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ