ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Epoetin alfa 5๐๐๐iu/๐.๕ml solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)