ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Salmeterol ๒๕ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Evohaler ๑๒๐ dosesด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)