ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Isophane human Insulin ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml for penfill  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)