ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Ceftazidime 1 g powder for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)