น้อมถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่องค์หลวงปู่แสง ญาณวโร สู่นิพพาน ณ วัดป่าดงสว่างธรรม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

น้อมถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่องค์หลวงปู่แสง ญาณวโร สู่นิพพาน ณ วัดป่าดงสว่างธรรม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล น้อมถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่องค์หลวงปู่แสง ญาณวโร สู่นิพพาน ณ วัดป่าดงสว่างธรรม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ข่าว/ภาพ : วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ