ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบธง ให้ผู้แทนในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ