ตรวจสุขภาพ และวัดมวลกาย บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปี 2566

ตรวจสุขภาพ และวัดมวลกาย บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปี 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมตรวจสุขภาพ และวัดมวลกาย ประจำปี 2566 และพร้อมเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมตรวจสุขภาพ และวัดมวลกาย ประจำปี 2566 ครบ 100% ของจำนวนบุคลากรโรงพยาบาล เพื่อเป็นการ ส่งเสริม ป้องกัน และเพื่อควบคุมพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ในการส่งเสริม ป้องกัน การเกิดโรค ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย: วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย: เอก แจ้งคล้อย