ร่วมแสดงความยินดี นางสาวปรางทิพย์ ทาศิริ และ นางอรจิรา ศรไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจบหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ร่วมแสดงความยินดี นางสาวปรางทิพย์ ทาศิริ และ นางอรจิรา ศรไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจบหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี นางสาวปรางทิพย์ ทาศิริ และ นางอรจิรา ศรไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจบหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 6กุมภาพันธ์ – 9 มิถุนายน 2566

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ