ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงสารธารณสุข “สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2566” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงสารธารณสุข “สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2566” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงสารธารณสุข “สป.สัญจร ครั้งที่ 3/2566” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการศึกษาจากผลสำเร็จ โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในครั้งนี้

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ