รับประเมินการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด โดยนายทนงศักดิ์ หลักเขต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศงาน

รับประเมินการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด โดยนายทนงศักดิ์ หลักเขต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศงาน

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมายแพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ และนายสุระ เสนาเทพ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายวณิกเกียรติ์ ยิ่งพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมรับประเมินการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด โดยนายทนงศักดิ์ หลักเขต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลัง พร้อมให้กำลังใจ และเติมเต็มในการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น๙ ตึก๙ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย: วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย: เอก แจ้งคล้อย

ประกอบ จินาทอง