โครงการ ความปลอดภัยในการทำงาน กับสารเคมี รังสี และก๊าซทางการแพทย์

โครงการ ความปลอดภัยในการทำงาน กับสารเคมี รังสี และก๊าซทางการแพทย์

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมายนายแพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ความปลอดภัยในการทำงาน กับสารเคมี รังสี และก๊าซทางการแพทย์ กลุ่มเป้าหมายบุคลากรโรงพยาบาลที่ความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง