รับมอบหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ป้องกันไรฝุ่น ระบายกาศไม่อับชื้น โดยสถาบันเกษตรกรภายใต้การกำกับดูแลของการยางแห่งประเทศไทย

รับมอบหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ป้องกันไรฝุ่น ระบายกาศไม่อับชื้น โดยสถาบันเกษตรกรภายใต้การกำกับดูแลของการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ป้องกันไรฝุ่น ระบายกาศไม่อับชื้น ยืดหยุ่นรองรับต้นคอ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งผลิตโดยสถาบันเกษตรกรภายใต้การกำกับดูแลของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 15 ใบ ให้แก่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ นำโดยนายวิญญู ตุละภิพาก ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ