ร่วมแสดงความยินดี น.ส.นัชชา แสนอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จบการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดี น.ส.นัชชา แสนอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จบการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วย นส.นัชชา แสนอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จบการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่