ร่วมแสดงความยินดี นส.ศิรินภา โรมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จบการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมการเฉพาะทางสาขาพยาบาลปริศัลยกรรม สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

ร่วมแสดงความยินดี นส.ศิรินภา โรมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จบการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมการเฉพาะทางสาขาพยาบาลปริศัลยกรรม สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ คณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วย นส.ศิรินภา โรมพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จบการศึกษาหลักสูตร ฝึกอบรมการเฉพาะทางสาขาพยาบาลปริศัลยกรรม สูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2566