ร่วมถวายพระพรวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมถวายพระพรวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นางปรัชญาภรณ์ แสนทวีสุข กรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมถวายพระพรวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย