ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมาย นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย