50 Pansa Planking Challenge 2023

50 Pansa Planking Challenge 2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดแข่งขัน 50 Pansa Planking Challenge 2023 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร เพื่อสุขภาพที่ดี ลดการเนือยนิ่งจากการทำงาน และเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะกรรมการบริหาร บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินาทอง