ต้อนรับคณะโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ ศึกษาดูงาน Best Practice

ต้อนรับคณะโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ ศึกษาดูงาน Best Practice

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ พร้อมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรุ่นที่ 8 มาศึกษาดูงาน Best Practice ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดและสุขภาพจิตในเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลด้านยาและสารเสพติดแบบองค์รวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย ประกอบ จินนาทอง