ประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมิน (กวป) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในภาพรวมของจังหวัด ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมิน (กวป) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในภาพรวมของจังหวัด ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมิน (กวป) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในภาพรวมของจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 โดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ