ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖