ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์(MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)