ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอ็กซเรย์(CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)