รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2566
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.