แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลีนิค (Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ๒๐ ชนิด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,296 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)