เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่อง  ไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด