ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Regional nerve block ชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Regional nerve block ชนิด ๒ หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูหล่น

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ …

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูหล่น

ยืนยันตัวตนใน APP หมอพร้อม ณ จุดบริการห้องบัตร

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทุกท่าน “ยืนยันตัวตนใน APP หมอพร้อม” …

อ่านต่อยืนยันตัวตนใน APP หมอพร้อม ณ จุดบริการห้องบัตร

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖

ร่างประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ …

อ่านต่อร่างประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖

ร่วมเวียนเทียน อาจาริยบูชา รำลึกถึง “หลวงปู่ชา”

ร่วมประกอบพิธีอาจาริยบูชา เดินเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์ ที่ประดิษฐานอัฐิหลวงปู่ชา …

อ่านต่อร่วมเวียนเทียน อาจาริยบูชา รำลึกถึง “หลวงปู่ชา”

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Regional nerve block ชนิด ๒ หัว

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับทำ Vascular Regional nerve block ชนิด ๒ หัว