ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เกริ่นนำ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖