พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมชม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

อ่านต่อพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมชม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพ

อ่านต่อขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ปี 2567

เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น(ระดับประเทศ)

วันที่ 20 พค.67 เวลา 13.00 น ผ

อ่านต่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น(ระดับประเทศ)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reactcredition) ครั้งที่ 4

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล( Reactcredition) ครั้งที่ 4

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงก

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reactcredition) ครั้งที่ 4

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันพุธที่ 15 พค 67 เวลา 10.1

อ่านต่อคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี) เยี่ยมชมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุ

อ่านต่อพระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี) เยี่ยมชมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศ

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2567