การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพ

อ่านต่อการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3

โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่ว

อ่านต่อโครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานการพัฒนาสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตรา

อ่านต่อคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานการพัฒนาสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมชม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

อ่านต่อพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมชม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพ

อ่านต่อขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ปี 2567

เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น(ระดับประเทศ)

วันที่ 20 พค.67 เวลา 13.00 น ผ

อ่านต่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น(ระดับประเทศ)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reactcredition) ครั้งที่ 4

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล( Reactcredition) ครั้งที่ 4

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงก

อ่านต่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reactcredition) ครั้งที่ 4

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันพุธที่ 15 พค 67 เวลา 10.1

อ่านต่อคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี