การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมนายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนายการฝ่ายการแพทย์ ได้เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช